Místostarosta J. Krejčí napadl referendum

10.11.2017 09:26

Jan Krejčí (stávající místostarosta) napadl u Krajského soudu v Praze místní referendum. Starosta J. Kappel bez souhlasu a vědomí zastupitelstva odeslal soudu vyjádření za obec Dobřejovice;

"Celkově potvrzuji, že údaje uvedené navrhovatelem odpovídají skutečnosti. Plně se ztotožňuji i s jeho návrhem, aby rozhodnutí přijaté v místním referendu bylo prohlášeno za neplatné".

Zastupitelstvo obce narozdíl od starosty a místostarosty respektuje výsledek referenda a schválilo usnesením odeslání vyjádření na Krajský soud, kde nesouhlasí s vyjádřením starosty!!!

 
Zpět