Pronájem zámku v Dobřejovicích

21.02.2017 19:14

Ano, i tento nápad z hlavy p. Kappela a p. Krejčího podpořila většina ZO. Je třeba dodat, že byl schválen záměr dlouhodobého pronájmu zámku (schválené usnesení č.2016/21/03 Zápis č.21.pdf) za následujících podmínek, které předložilo Arcibiskupství pražské (dále jen AP):

1. Nájem na 20 let za částku 80 000,- Kč/měsíc + inflace, nejdříve od roku 2019

2. Obec na vlastní náklady zpracuje studii využitelnosti objektu a předá ji AP k odsouhlasení

3. AP návazně na předloženou studii vypracuje projektovou dokumentaci, zajistí stavební povolení a provede stavební úpravy do celkové max. částky 10 mil. Kč, případné další investice bude hradit obec Dobřejovice !!!

4. Nepředpokládá se úprava půdního prostoru, jen nezbytné opravy krovu

5. Zůstane zachován pronájem společnosti Vodafone (část půdy a věž)

 

Následně na jednání ZO č. 25 dne 10.11.2016 bylo v bodě různé písmeno c. (Zápis č.25.pdf) informováno ZO o předložených studiích, které budou prezentovány dne 21.11.2016 zastupitelům, které také proběhlo. Níže předkládám studie využitelnosti.

1. DO_2016-10-31_studie využitelnosti.pdf (2620762) - dle většiny ZO návrh, který byl vybrán a prezentován AP

2. studie zámku opravená.pdf (6728333)

 

Následně na jednání ZO č. 26 dne 15.12.2016 bylo v bodě Různé pod písmenem b. sdělen "vítěz", tedy návrh, který se líbil většině zastupitelů, zároveň byla p. Kappelem podána informace, že vítězná studie byla akceptována dne 1.12.2016 AP, a že návrh smlouvy o smlouvě budoucí bude předložen ZO na jednání ZO v únoru 2017.

Mé vyjádření k celé věci:

Zcela nekoncepční rozhodnutí ZO, bez širší diskuse a dlouhodobého plánu. Nájemné 80 000,- Kč/měs na dobu 20 let (celkem 19 200 000,- Kč), kdy po skončení nájmu bude ZO řešit stejnou situaci je dle mého názoru jen posouvání problému za spoustu peněz z pokladny obce. Energetická náročnost udržení celého objektu zámku z pohledu vynaložených finančních prostředků obce je taktéž nezanedbatelná. Předpokládaná cena za realizaci vítězné studie, kterou předkladatel odhadl je ve výši 18 - 24 milionů korun!!!  S ohledem na požadavky památkové péče budou náklady na jakoukoli rekonstrukci výrazně vyšší. Bohužel stav krovu je již na první pohled ve vlemi špatném stavu a je pravděpodobný i zásah do této časti budovy.
Není v tuto chvíli žádný důvod spěchat na podpis jakékoli smlouvy ani smlouvy o smlouvě budoucí. Naopak je mnohem výhodnější vyčkat na dobu, kdy AP bude hledat využití zámku samo. Zároveň bude možné připravit i alternativní možnosti.
Koncepce využitelnosti zámku je z větší části duplicitní s nově pronajatým Spolkovým domem (35 000,- Kč/měs na 15 let), který obec zrekonstruovala na vlastní náklady v ceně 3 711 762 Kč (včetně hřiště).
Zpět

Diskusní téma: Pronájem zámku v Dobřejovicích

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.