Reference Prahy 20 - Horní Počernice

16.10.2017 14:03

Jak jste byli informováni SMS, objevil se na internetových stránkách obce dopis Reference Prahy 20 - Horní Počernice k betonárce podepsaný starostkou Horních Počernic Reference Prahy 20 k betonárce.jpg (549842).

Nezbývá mi než poděkovat p. Kappelovi za opravdu názorný příklad postupu investora betonárny v návaznosti na to, z čeho mají občané naší obce oprávněné obavy.

        I.            Betonárna Horní Počernice má kapacitu výroby 40 m3 za hodinu (tj. méně než polovina té co má stát u nás), tak v době záměru výstavby uvedla odhad výroby 9 000 m3 za rok. V roce 2008 požádala o navýšení výroby se stávající technologií a na původní rozloze na 105 000 m3 (tedy 11 x vyšší)!!! PHA526_zjistovaci řízení.pdf (3226751) A světe div se, i při 11ti násobném zvýšení výrobní kapacity nebyl dále posuzován vliv na životní prostředí. Krásný příklad, jak obejít proces EIA a po postavení betonárny si navýšit kapacitu výroby z odhadovaných 5% na reálných  55%. Malý výpočet při stejných číslech je, že v našem případě by se jednalo o nárůst z 15 000 m3 za rok, na 165 000 m3 za rok což už nejsou desítky, ale stovky nákladních aut denně a  spotřeba podzemní vody v desítkách tisíc m3!!! Ještě více zvláštní je, že se záměrem rozšíření výrobní kapacity betonárny (ve zjišťovacím řízení) sama městská část Praha 20 nesouhlasila, a nyní nám dává referenci.

      II.            K dopravě z betonárny v Horních Počernicích snad jen tolik, že možnost vjezdu míchaček do Horních Počernic po ulici Ve Žlíbku je zcela nemožná z důvodu nízkého podjezdu železniční tratě. Z tohoto důvodu je doprava řešena výhradně na/z exitu 3. dálnice D10.

    III.            Umístění betonárny Horní Počernice je (na rozdíl od té plánované u nás) v obrovském technologickém parku (bývalý areál vojenských staveb) mezi několika desítkami výrobních a skladových hal. Okolní výstavba je chráněna především množstvím hal, ale také železniční tratí.

V kontextu těchto informací se totiž dopis paní starostky dostává do poněkud jiného světla.

Zpět