Kulturní a společenské centrum

16.02.2016 14:55

Návrh realizace (výstavby) vlastního Kulturního a společenského centra v Dobřejovicích - předkladatel M. Sklenář (Kulturní a společenské centrum DOBŘEJOVICE-2.pdf (1043611))

Návrh vychází ze základních předpokladů:

  1. Na vlastním pozemku obce
  2. Výstavba vlastního objektu s možností využití dotačních titulů z fondů EU a financování z obecního rozpočtu
  3. Přesun stávajícího dětského hřiště do prostoru parčíku
  4. Spojení kulturního, společenského a sportovního vyžití v centru obce
  5. Investice obce bez závazků třetím stranám (pronájem) a trvalá udržitelnost projektu požadovaná EU
  6. Projekt na míru bez omezujících kompromisů, který zohledňuje všechny potřeby obce (sport, kultura, technické zázemí) co do velikosti a užitnosti objektu.

Vnitřní dispozice je pouze návrhem předkladatele a je možné ji změnit.

 

A JAK TO VLASNĚ BYLO?

Na 16. řádném jednání ZO Dobřejovice dne 28.1.2016 byl předsedajícím předložen návrh na řešení kulturního a společnského centra v Dobřejovicích v následujícím znění:

Pronájem budovy č.p. 44 (prodejna Moderní kuchyně) na dobu 15 - 25 let za měsíční nájemné 35 000,- Kč. Dále by bylo nutné provést investici do menších stavebních úprav v tabulkové hodnotě 1 600 000,- Kč + dovybavení budovy mobiliářem. Zároveň p. Kappel předložil studii využitelnosti budovy (viz.:spol.dum 1.pdf (248078),spol.dum.pdf (260872),Image.jpg (1073766)).

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi důležité rozhodnutí, které by mělo mít alespoň základní vazbu na strategický plán rozvoje obce a s ohledem na finanční náročnost předloženého návrhu jsem navrhl vyřadit projednávání tohoto bodu z 16. jednání ZO a to konkrétně z těchto důvodů:

1. Předsedající porušil ustanovení schváleného jednacího řádu v bodě 3. článku 4., když nepředložil zastupitelstvu obce materiály týkající se tohoto bodu v předepsané lhůtě min. 7 dní před jednáním ZO. Podklady poslal předsedající zastupitrelům e-mailem (24.1.2016) 4 dny před jednáním a samotná prohlídka objektu proběhla (26.1.2016) 2 dny před jednáním ZO.

2. Vzhledem k rozsahu nákladů, které návrh pana Kappela obsahuje ( v min. rozsahu 15 let x 35 000,- Kč měsíčně = 6 300 000,- + náklady na přestavbu 1 600 000,-, což je celkem 7 900 000,-) je takto ukvapené rozhodnutí bez širší diskuse a předložení dalších návrhů pouze nesmyslné zvyšování nákladů obce.

Návrh na vyřazení bodu z jednání programu nebyl schválen. Místo toho se v zápise dočtete, že zastupitelé měli dostatečný prostor posoudit všechny aspekty návrhu p. Kappela a to za dva dny před konáním ZO! 

K dokreslení celé situace zde předkládám audiozáznam z 16. jednání ZO k tomuto bodu (v čase 00:25:00 - 01:57:27 audiozáznamu).

Mé vyjádření k celé věci:

Domnívám se, že debata nad projekty, které jsou v  investičním rozsahu cca 8 mil. Kč a především významně ovlivňují a zavazují další volená zastupitelstva (15 - 25 let) by měla probíhat mnohem šířeji, za účasti veřejnosti a především s hledáním dalších možných řešení. Zcela se neztotožňuji s postupem p. Kappela (starosty) a p. Krejčího (místostarosty), kdy své vlastní (zásadní) návrhy předkládají na poslední chvíli a vystavují zastupitele do stavu rozhodnutí pod časovým tlakem, a považují diskusi nad takovými návrhy na jednání ZO za dostatečná. 
Na základě výše uvedeného jsem přednesl návrh usnesení, kdy ZO zavazuje starostu obce svolat veřejné projednávání záměru vybudování kulturně společenských prostor v obci. Věřím, že i Vás tato problematika zajímá a tohoto setkání se zúčastníte. Zároveň můžete přinést své návrhy, případně poznatky, které mohou být zohledněny v hledání toho nejlepšího řešení pro všechny občany Dobřejovic.
Zpět

Jaký je Váš názor na "Kulturní a společenské centrum"

Datum 14.06.2021

Vložil skicync

Titulek cialis swollen ankles

Odpovědět

<a href=https://vsnolvadexv.com>generic tamoxifen 20mg[/url]

Datum 30.05.2021

Vložil skicync

Titulek viagra cialis cheap

Odpovědět

<a href=https://fcialisj.com/>overnight cialis delivery[/url]

Datum 20.03.2016

Vložil Honza Chvátal

Titulek Spolkový dům - dobrý nápad, nešťastné provedení

Odpovědět

Krásný den, byl jsem na veřejné prezentaci na OÚ minulý týden a jsem moc rád že proběhla. Ať už to vymyslel kdokoli, mohlo by to oživit život v obci. Škoda ale způsobu, jakým se do toho vrhli pan Kappel a Krejčí - neoslovili ani občany s tím, jaké mají přání, potřeby a nápady, nemluvili ani se zástupci spolků co by v prostoru mohli nabídnout. Prostě tomu chybí jasný záměr a koncepce. Snad se podaří překotnou snahu o rychlý pronájem a rekonstrukci zastavit a následně rozvinout debatu co by bylo žádané, možné a potřebné, kde by se to mohlo odehrávat a zda jsou veškeré dopředu vyčíslené náklady na nákup/postavení/nájem/rekonstrukci ale také na PROVOZ úměrné předpokládaným přínosům pro občany.

Datum 18.03.2016

Vložil Hájek J.

Titulek Doporučení

Odpovědět

Ahoj. Doporučuji ankety zrušit a výsledky nepoužívat. Nemáš to dotažené. Obě nejsou zabezpečené a lze v nich libovolně a opakovaně hlasovat ze stejné IP adresy. Což jsem i opakovaně učinil. Výsledek takových anket lze lehce ovlivňovat a nemá žádnou hodnotu. Jarda

Datum 18.03.2016

Vložil Zdenička

Titulek Re: Doporučení

Odpovědět

Ahoj, zkoušela jsem hlasovat 2x z jednoho PC, bez úspěchu, prostě to nejde.

Datum 22.03.2016

Vložil Hájek J.

Titulek Re: Re: Doporučení

Odpovědět

Od 18.3.2016 jsem dále opakovaně hlasoval ze stejné IP adresy a stejného tabletu. PC jsem opakovaně nezkoušel. Ale i když to jde opakovaně jenom mě a z jednoho přístroje tak je to na nic.

Datum 24.03.2016

Vložil Jirka B

Titulek Re: Doporučení

Odpovědět

Jardo, a jaký je tvůj názor na věc? Nebo tě trápí jen ty IP adresy? :-) Me se libí varianta vlastních prostor. Pronájem by měl smysl u prostor třeba jako ve Vestci u fotbalového hřiště nebo něco obdobného.....ale tohle co tady chtěji pronajmout mi nepřije jako dobrý nápad....

Datum 25.03.2016

Vložil Hájek J.

Titulek Re: Re: Doporučení

Odpovědět

Rád ti osobně odpovim. Není problém. Ale toto fórum mi pro diskuzi nevyhovuje. Tak třeba v neděli na fotbale.

Datum 14.03.2016

Vložil občan Dobřejovic

Titulek Kulturně společenské centrum

Odpovědět

Dobrý den, je až k neuvěření co se to v Dobřejovycích děje! 25 let se tu žádné akce až na pár výjimek nedělaly a také tu žádné kulturní centrum nebylo, váš návrh je přesně to co se tu mělo již dávno vybudovat po roce 89, namísto toho se obec jen dál rozkrádala, a rozprodávali se obecní pozemky jako na běžícím páse za 40kč/1m, přesně těm gangsterům, co se pohybovaly ve vedení obce. Zdárným příkladem jsou pozemky za mateřskou školkou. Máte mou absolutní podporu, ve vámi předloženém projektu který by se měl na ZO co nejdříve schválit a začít realisovat. Přeji vám pevné nervy a mnoho úspěchu.

Datum 09.03.2016

Vložil Miška

Titulek Kulturní a společenský prostor

Odpovědět

Váš návrh vypadá zajímavě a určitě bych podpořila variantu investice do vlastního, než pronájem. Myslím, že tuto matematiku už všichni znají. I z tohoto důvodu jsem postavila svůj dům v Dobřejovicích a opustila podnájem v Praze. Ráda vás do budoucna podpořím. M

Anketa

Myslíte si, že by obec měla vybudovat vlastní společenské centrum než jít do pronájmu?

Celkový počet hlasů: 243